KD Software

Kde jste > O firmě

O společnosti KD Software, s.r.o.

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti a odpovídající know-how. Specializujeme se na webové aplikace, které úspěšně produkujeme více než 15 let. Naši zákazníci díky našim aplikacím mohou využít nejmodernější informační technologie. Vývoj software je především určován požadavky našich klientů (on-demand development), kteří chtějí využít Internetu / Intranetu nebo Extranetu k získání výhod, které tato média umožňují.

Naší specializací jsou taková řešení, která využívají Internet k poskytování informací, propojení vzdálených částí společností a vzdáleného přístupu k informacím, bez ohledu na jejich objem nebo polohu.

Pro naše zákazníky využíváme výhradně nejnovější technologie. Jsou to zejména .NET technologie, na platformě MS (C#, ASP.NET, MS SQL Server,  VB.NET), dále technologie nezávislé na platformě (Java, Java Script, XML). Použití těchto prostředků poskytuje nejen vývojářům komfort při řešení, ale následně i uživatelům v prezentaci svých informací, produktů a obsluze systému.

Během minulých  let jsme vyvinuli a aplikovali velké množství různých internetovských obchodních, objednávkových systémů (e-commerce, e-business, B2B, B2C). Za všechny lze jmenovat typického představitele obchodního systému - DRUMS, pro použití v oblasti B2B. Nejnovějším e-business produktem je naše řešení na bázi e-shopů nopCommerce.

V současnosti máme k dispozici i publikační nástroj DotNetNuke pro e-publishing. 

V oblasti CRM je známý náš produkt Kontakty2000. Ačkoliv byl vytvořen jako síťová desktopová aplikace na přelomu let 2000, je stále v řadě firem používán dodnes.

Je tedy zřejmé, že nejčastější zaměření našich produktů a služeb je e-business a e-publishing, ale nevyhýbáme se ani řešením, která neodpovídají těmto šablonám (e-government, e-learning). Široké spektrum našich projektů a zejména propracovaných detailů posouvají naše řešení výše nad standard jiných nabídek.

Vize programování

Poněvadž se zabýváme i výzkumnou činností, je naším cílem aplikovat výsledky výzkumu do každodenní praxe tak, aby byly přístupné široké škále uživatelů.

Naše poslání, tak jak ho chápeme, je naplňování uvedených cílů dlouhodobou spoluprací a partnerstvím, se záměrem správně pochopit a uspokojit potřeby klienta v oblasti informačních technologií a jejich zavádění do praktického využití.

Přestože jsme společnost, která se zabývá zaváděním nových informačních technologií do praktického života, velmi dobře vnímáme hranici mezi technologií a řešením. Jako trvalý a spolehlivý partner nepoužíváme technologie pouze proto, že jsou nové a moderní. Právě dokonalá znalost těchto technologií nám umožňuje vybrat a navrhnout řešení, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám. Ta řešení, která v konečném důsledku vedou k očekávaným výsledkům.

Poskytneme Vám solidní a spolehlivé zázemí k dosažení Vašich cílů. Úspory nákladů nemusí být vždy jen jediným měřítkem v úspěšnosti projektu. Zlepšení komunikace s obchodními partnery, poskytnutí odpovídajícího objemu informací vybraným skupinám partnerů, ale i zlepšení image firmy, to jsou vše položky, které ovlivňují Váš hospodářský výsledek kladným směrem.

Naším cílem není pouze usnadnit přístup k informacím Vám. Naším skutečným cílem je umožnit Vám a Vašim klientům reálně využívat přístupy k informacím. Internetová řešení jsou pouhým nástrojem k jejich snadnému a rychlému dosažení.
Informace samy o sobě nejsou nositeli přidané hodnoty. Je jich stále více a díky množství denně nově vznikajících informací dochází ke ztrátě vypovídací schopnosti. Ta se často projevuje už uvnitř firmy a následně na jejím vztahu ke svému okolí.
Vzhledem k objemu získávaných informací se ty opravdu důležité informace většinou ztratí v nadbytku těch ostatních. Klíč zákazníkova úspěchu závisí právě na využívání těch správných a utříděných informací, které jsme schopni "uzavřít" do navrženého řešení.
Nedovolíme, aby Váš web zůstal pouhým webem a elektronický obchod zapadl v záplavě těch ostatních.
Skutečná přidaná hodnota spočívá v nalezení těch správných informací a jejich využití.
Díky naší zkušenosti s projekty pro zákazníky jenž si uvědomovali důležitost a osobitost jimi nabízených služeb či produktů jsme schopni navrhnout klientovi řešení, jenž podtrhne jeho odlišnost a originalitu.
Inovace a kreativní práce s informacemi je nám vlastní a stala se již samozřejmostí při vývoji našich řešení.
I vy můžete nabídnout svým zákazníkům originální řešení Vašich služeb či kontakt s Vašimi produkty.
Vždy jde jenom o to nalézt pro správného partnera správné řešení. Jsme připraveni Vám ukázat, jak to umíme my.
Nejen Vy, ale i Vaše konkurence hledá cesty ke zlepšení racionalizace práce, zvýšení účinnosti marketingu, získání výhod vedoucích k dosažení převahy nad Vámi a Vašimi partnery. 
Nečekejte až s novým řešením přijde konkurence. 
Chceme-li být skutečně vzájemnými partnery, vázanými dlouhodobými pracovními vztahy, nechejte si poradit. Budeme realizovat jen takové projekty, o kterých budeme sami přesvědčeni, že pro Vás budou výhodné. To z naší strany vyžaduje neustále sledování nových trendů, porovnávání se skutečností, hledání nových cest k jejich využití. Oboustranně pak vyžaduje vzájemnou důvěru a otevřenost.
Naším cílem je vytvářet se zákazníkem dlouhodobý vztah, dlouhodobé partnerství.
Jako Váš technologický partner víme, že náš zákazník vyžaduje: 
  • flexibilitu
  • neustálé snižování nákladů na vývoj a provoz informačních technologií
  • servis
  • odborné poradenství
To vše je součástí našich služeb, to vše je součástí procesu našeho neustálého zdokonalování.

Evropské projekty

QCCS
Projekt 5.Rámcového programu IST Evropské komise běžel od listopadu 2000, po tři roky a řešil výzkum kvality software při použití komponentových technologií programování. Projekt byl úspěšně zakončen v roce 2002. 

 

EQUAL
Od března 2003 následoval projekt Evropské unie v rámci programu EQUAL. Projekt byl financován v rámci EU a českou vládou. Na projektu jsme spolupracovali s Českým svazem žen, Českým helsinským výborem a dalšími neziskovými a nevládními organizacemi, které se projektu účastnily.

 

Leonardo
V letech 2007-2008 jsme se podíleli na vývoji (jako vývojáři) výukového portálového systému pro zdravotní a záchrannou službu. Toto e-learning řešení v rámci projektu Leonardo bylo lokalizováno do 6-ti evropských jazyků.

 

SeCSE
Integrovaný projekt 6.Rámcového programu IST Evropské komise řešil problematiku inženýringu webových services, technologie, methody a nástroje, které podporují produkci efektivních, dynamických (run time rebinding), adaptivních a spolehlivých aplikací na bázi services. Naše účast v tomto projektu byla velmi prestižní, s ohledem na kvalitu partnerů a rozsah projektu. Členové konsorcia byla řada universit (City University London, Lancaster University, Groningen University, Athens University, University of Sannio), dále Engineering z Říma, italská automobilka Fiat, americko-německý Daimler-Chrysler, evropská divize Microsoftu, evropská divize Computes Associates, španělská Telefonica, globální Athos a česká firma KD Software. Z výčtu je zřejmé, jak velký úspěch je, že jsme se účastnili. Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2008. Informace také na http://www.secse-project.eu/

 

Chcete znát více?
 
 
Kontaktujte nás:

 

Internetová řešení

Společnost KD Software, s.r.o. a její pracovníci se specializují na zakázkovou tvorbu internetových aplikací. Na trhu vyhledáváme takové zákazníky, kteří hledají partnery pro dlouhodobou spolupráci v oblasti IT. Takové, kteří nemohou investovat do milionových řešení, ale dokáží ocenit kvalitní práci programátorů a poradenství v oboru.
Stavíme na mnohaletých zkušenostech, které v oboru internetových technologií máme.Máme připravena jádra řešení, na kterých rozvíjíme individuální požadavky zákazníků. Pokud víte co potřebujete, kontaktujte nás, společně řešení najdeme.